Thẻ: bệnh công thần

200. Hiểm họa từ căn bệnh công thần, kiêu ngạo


Đại đoàn kết 07:00:29 23/10/2019 Phẩm chất của người cán bộ, đảng viên chân chính là khiêm tốn, khoan hòa, có ý thức và thái độ đúng mực trong việc đánh giá bản thân, không tự mãn, tự kiêu, không tự cho mình là hơn người, suốt đời học hỏi. Bởi vì, cuộc đời phấn

Xem tiếp